Cocker Spanielklubben avdelning Uppland

 

 

Medlemskap 

  Som medlem är du välkommen att delta i alla våra aktiviteter som vi anordnar tex. kurser/träffar t i  viltspår, personsök, koncenterat sök, rally, trimning och utställningsträning för att medlemmar ska få chansen  prova på och lära sig olika aktiviteter. En gång om året anordnar vi också en Cockerutställning.

 Du får också Cockertidningen 4 gånger per år. Där kan du läsa om allt som rör cocker spanieln, artiklar om pälsvård, allmän hundvård, utställningar, prov, uppfödarintervjuer, reportage m.m.

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter gällande hundar i allmänhet och cockrar i synnerhet om vi kan!

 Vi hälsar dig och din hund välkomna i klubben!

  Vill ha fortlöpande information om sånt som händer i klubben, så skicka din mailadress till malin.pettersson.80@hotmail.com.  Du vet väl att vi har en facebook grupp också!

Vill du vara delaktig och hjälpa till vid aktiviteter? Tex jobba på vår årliga utställning eller något annat? Eller har du önskemål om aktiviteter? Då är du varmt välkommen att höra av dig till vår mailadress!

 * Medlem: 270 kr

* Familjemedlem: 80 kr

* Värvad medlem: 160 kr (uppge värvare på inb.kortet)

* Utländsk medlem: 320 kr

 CSK:s plusgiro: 149171-1. OBS! Detta kontonummer gäller endast för medlemskap!

 Skriv namn och adress på talongen och ange att det gäller nytt medlemskap. Medlemskapet är rullande, vilket betyder att det gäller ett helt år fr. o m det datum du betalar in avgiften. Betalar du via internet, så kom ihåg att även skriva namn och adress i meddelanderutan. Meddela Medlemsansvarig vid adressändring så du får din Cockertidning!

För att bli medlem i en lokalavdekning krävs att du är medlem i Cockerklubben.

 Medlemsansvarig & adressändring:

Ingrid Svensson 

Välinge by 51, 432 92 Varberg

Tel: 070 822 53 61

E-mail: medlem@cockerklubben.com

  E-postadresser är inte länkade p.g.a. spamrisk. Kopiera och klistra in adressen manuellt i din e-postklient.

 


Till alla medlemmar i avdelning Uppland.

Styrelsen tar gärna emot förslag på aktiviteter.

Har du åsikter eller synpunkter rörande våra arrangemang eller aktiviteter är du alltid välkommen att framföra dessa.

Vi tar emot förlag och synpunkter via mail eller telefon till styrelsen, så tas det upp som en punkt på kommande möte.

Målet är att skapa en trevlig och god stämning vid våra arrangemang och att alla ska känna sig väl till mods och välkomna!

Vi arbetar alla för klubbens bästa och alla medlemmars trivsel.

 

Meja badar

Meja, Foto: Malin Pettersson