Cocker Spanielklubben avdelning Uppland

 

 

 

Medlemskap 

  Som medlem är du välkommen att delta i alla våra aktiviteter som vi anordnar tex. kurser/träffar t i  viltspår, personsök, koncenterat sök, rally, trimning och utställningsträning för att medlemmar ska få chansen  prova på och lära sig olika aktiviteter. En gång om året anordnar vi också en Cockerutställning.

 Du får också Cockertidningen 4 gånger per år. Där kan du läsa om allt som rör cocker spanieln, artiklar om pälsvård, allmän hundvård, utställningar, prov, uppfödarintervjuer, reportage m.m.

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter gällande hundar i allmänhet och cockrar i synnerhet om vi kan!

 Vi hälsar dig och din hund välkomna i klubben!

  Information om vad som händer i klubben hittar du här på hemsidan. Vi har även en Facebook grupp som du välkommen att vara med i, Cockeriuppland. Saknar du någon infomation eller vill komma i kontakt med oss i styrelesn är alltid välkommen att höra av dig via mail eller på telefon!  Kontakt info hittar du under fliken med styrelse

Vill du vara delaktig och hjälpa till vid aktiviteter? Tex jobba på vår årliga utställning eller något annat? Eller har du önskemål om aktiviteter? Då är du varmt välkommen att höra av dig!

 * Medlem: 270 kr

* Familjemedlem: 80 kr

* Värvad medlem: 160 kr (uppge värvare på inb.kortet)

* Utländsk medlem: 320 kr

 CSK:s plusgiro: 149171-1. OBS! Detta kontonummer gäller endast för medlemskap!

 Skriv namn och adress på talongen och ange att det gäller nytt medlemskap. Medlemskapet är rullande, vilket betyder att det gäller ett helt år fr. o m det datum du betalar in avgiften. Betalar du via internet, så kom ihåg att även skriva namn och adress i meddelanderutan. Meddela Medlemsansvarig vid adressändring så du får din Cockertidning!

För att bli medlem i en lokalavdekning krävs att du är medlem i Cockerklubben.

 Medlemsansvarig & adressändring:

Ingrid Svensson 

Välinge by 51, 432 92 Varberg

Tel: 070 822 53 61

E-mail: medlem@cockerklubben.com

  E-postadresser är inte länkade p.g.a. spamrisk. Kopiera och klistra in adressen manuellt i din e-postklient.

 


Till alla medlemmar i avdelning Uppland.

Styrelsen tar gärna emot förslag på aktiviteter.

Har du åsikter eller synpunkter rörande våra arrangemang eller aktiviteter är du alltid välkommen att framföra dessa.

Vi tar emot förlag och synpunkter via mail eller telefon till styrelsen, så tas det upp som en punkt på kommande möte.

Målet är att skapa en trevlig och god stämning vid våra arrangemang och att alla ska känna sig väl till mods och välkomna!

Vi arbetar alla för klubbens bästa och alla medlemmars trivsel.

Välkommen med mail till styrelsen via gittan.mikaelsson@hotmail.com & sofiagaderblom@hotmail.com


 Hej alla medlemmar i avdelning Uppland!

Sedan 2019-06-17 administrerar SKK:s Medlemsservice vårt medlemsregister och all betalning. Det är väldigt smidigt och vi får numera ett medlemskort.

Det är några medlemmar i Uppland som har hört av sig till oss i styrelsen då det stått ”fel” avdelning på deras medlemskort. Vill du fortsätta att tillhöra avd. Uppland och inte har bostadsadress i uppland kan det var god ide att ha kolla upp vilken avdelning du tillhör enligt skk så det blir rätt för dig. Är det så att det inte stämmer med den avdelning du vill tillhöra kan du själv ändra detta via en länk eller skicka ett mail till skk.

Information om detta hittar du på Cockerklubbens hemsida, www.cockerklubben.com under medlemskap.  

/Styrelsen avd. Uppland

 

Info från Cocker klubbens hemsida: Vår geografiska indelning av lokalavdelningar stämmer inte helt med den struktur som SKK har. Vissa justeringar har gjorts som säkert inte stämmer. För att byta lokalavdelning använd länk för adressändring. Här kan du även ändra adress, e-post, telefonnummer osv…   Kom ihåg att meddela adressändring så att du får medlemstidningen!

  

Meja badar

Meja, Foto: Malin Pettersson