Cocker Spanielklubben avdelning Uppland

Temadag personsök för oss som ville lära oss lite mer.......

Instruktör Karin Blom

008106

 

Personsök går ut på att hunden ska genomsöka ett område och markera ev personer som kan finnas där. Hunden skickas ut och då hon funnit en person ska hon på något vis berätta det för föraren samt visa på vart personen befinner sig. En hund som spårar går vanligtvis med låg nos och följer marklukt medan en hund som söker går med hög nos och letar efter luftburen vittring.

         095

Även vår yngsta deltagare gjorde ett fantastiskt jobb!!!! 

113

Det finns förstås olika vägar att lära in detta och, ur en synvinkel, är det förstås så att ”alla vägar leder till Rom”. Men vill man ha en hund som håller i längden är det förstås viktigt att basera inlärningen på naturliga drifter, glädje och motivation, vilket denna dag verkligen visade.

 

108116017

 

6 glada och förväntansfulla hundar inklusive mattar kom till samlingen kl. 11.00 i Lunsenskogen. Efter en kort genomgång bar det av ut i skogen med vår instruktör Karin ”Blomman” Blom i spetsen.

079

Innan vi började söka med våra hundar fick vi "valla av" området vi skulle använda oss utav. Detta är det vanligaste sättet att förebygga att hunden inte spårar. Vissa mycket spårglada hundar, letar efter och/eller hittade förstås figgens spår i alla fall :-)

 078

Vi fick alla gå på led, vilket nästan var det svåraste på hela dagen……

076

Under de första övningarna var vi stationerade, dvs är på samma plats. På detta sätt blir hunden ”hemma” med övningarna. Minnet av platsen plockar upp minnen från vad de nyligen lärt sig.

 053

Men ganska snart bytte vi plats, men var fortfarande i närheten av den ursprungliga platsen.

 083

 Ser ni mig? En fantastisk dag att bara ligga i skogen.

Så småningom  gick alla utom sökekipaget iväg en bit längre in på  stigen och hittade en ny plats att lägga ut figgarna på. När figgarna var utlagda ropar vi på ekipaget.

 050

I vissa fall fick vi avbryta/ ropa in en spårande hund och börja om från början och hoppas på att hon då skulle väljer att söka istället.

 

Alla hundar och mattar skötte sig ypperligt och jag tror många med mig fick blodad tand.....

Tack för en fantastisk dag mina temadagskompisar!!!

 

Mer bilder.......

 

107

 003

013

090

047

Vi hade inte valt den lättaste skogen att gå i!

105

016

080

005

Åh där kommer figuranten!

114

019

110

Hittad!!!!

087

Åh så iväg!

116

100

Full fokus, dit ska du!

074

På tillbakavägen kändes det skönt att få ha nosen i backen igen!