Cocker Spanielklubben avdelning Uppland

JAKTPROV MED NYBÖRJARPROV B (Nbp B) OCH KM KOMMER ATT SKE LÖRDAGEN DEN 16 SEPTEMBER

PLATS:  LINGBO, SÖDRA HÄLSINGLAND

DOMARE: EWA WIDÉN

Ett VATTENPROV kommer också att anordnas

Boende finns på plats

Proven kommer att finnas på SSRK prov för anmälan

Annons kommer i nästa tidning och på hemsidan http://www.cockerklubben.com