Cocker Spanielklubben avdelning Uppland

Prova -på-klass

Fordon 1

Fordonsök

Fordon 2

Behållare 1

Behållarsök

Behållare (2)

Utomhus PPK

Utomhussök

Inomhus PPK

Inomhussök

Inomhus P-P-K 1

NW Klass 1

Behållare (3)

Behållarsök

Inomhus NW1

Inomhussök

NW1 inomhus

Utomhus NW1

Utomhussök

NW1 utonhus

Ingen tävling utan "jobbare" och här kommer domren, tidtagaren och en av skrivarna!

Tid skriv domare

Prisutdelning...

Prisutdelning

pris-utdel

TACK alla som var med och bidrog till en trevlig dag!