Cocker Spanielklubben avdelning Uppland

 2018-02-22

Till alla medlemmar i avdelning Uppland.

Styrelsen tar gärna emot förslag på aktiviteter.

Har du åsikter eller synpunkter rörande våra arrangemang eller aktiviteter är du alltid välkommen att framföra dessa.

Vi tar gärna emot förlag och synpunkter via mail eller telefon till styrelsen, så tas det upp som en punkt på kommande möte.

Målet är att skapa en trevlig och god stämning vid våra arrangemang och att alla ska känna sig väl till mods och välkomna!

Vi arbetar alla för klubbens bästa och alla medlemmars trivsel.